Beseda autora s ilustrátory (a naopak)

I když se takřka 90 % e-bohémského života věnujeme radovánkám tak virtuálním, jak jen e-knihy můžou být, přece jenom se tu a tam nevyhneme konfrontaci se skutečným světem. K jedné takové mimořádnosti došlo ve středu 3. června na Základní škole Beroun-Závodí. Odtud totiž pochází hned 23 dětských ilustrátorů půvabné tištěné knížky Mlsná štika a jiné příběhy, dalšího důkazu našeho střetávání se s reálnými substancemi, která vyšla v březnu ve spolupráci s Mladou frontou. Vedoucí vychovatelka berounské školy Květa Hrbáčková pojala výzvu, v níž jsme hledali děti schopné a ochotné dodat obrázek k vybrané bajce, jako vskutku bojový úkol, a protože děti i ona měly informace o průběhu přípravy knížky poněkud kusé, dohodli jsme se, že se po opadnutí největších náporů souvisejících s vydáním sejdeme a dětem povyprávíme o tom, jak Mlsná štika vznikala.

Besedy se zúčastnilo přes padesát dětí, a dokonce i autor převyprávěných bajek Ezopa, La Fontaina a Krylova Arnošt Vít, který i přes svou zdravotní indispozici a úctyhodný věk téměř 95 let dorazil ozbrojen i svým nezapomenutelným vypravěčským talentem a laskavým humorem (promiňte to novinářské klišé autorů normalizačních recenzí). I když to pro ty, kdo žijí zejména přirostlí ke klávesnici počítače a trávící hodiny a hodiny vysedáváním u internetu, byla náročná akce, beseda se povedla – a děti překvapily: měly připravené otázky a byly zvídavější než jiskry, co chtějí být pionýrem.

arnost_vit