Průvodce dějinami zdravotnictví

Studenti medicíny, znalci historie, nadšenci do odvážných publikací a konečně i ministři zdravotnictví, kteří se nám v české kotlině střídají se stejně železnou pravidelností jako klienti slečen pochybné pověsti v saloonech na Divokém západě, by měli zaplesat: po měsících tvrdé redaktorské i korektorské práce jsme vydali rozsáhlou publikaci Průvodce dějinami zdravotnictví od Ivana Kazimoura, který je na JINÝCH KNIHÁCH podepsán také pod Vzpomínkami tety Kazi (ke stažení jsou zdarma), paměťmi třetí a poslední ředitelky Dětské fakultní nemocnice a první ředitelky Fakultní nemocnice v Motole Věry Kazimourové. Odborná kniha, která mapuje historii jednoho z nejvýznamnějších oborů lidské civilizace od pravěku až do současnosti, zachycuje nejen důležité milníky medicíny a vývoj medicínských prostředků, ale je také přehledem osobností, které ho v minulosti ovlivnily.

Autor si dal na publikaci záležet, takže lékařství se v ní neocitá jen tak samo o sobě, ale je zasazeno do kontextu té které doby. Čtenáři se tak dozvídají, jak zdravotnictví v průběhu dějin reflektovalo úroveň společnosti a jakou v roli v něm sehrály instituce, které díky poptávce po kvalitní péči o zdraví měly například kláštery, lázně, nemocnice a další léčebné ústavy a také zdravotnické školství.

obalka